ER DU I COVID 19 KARANTENE? TRENG DU HJELP? VI KAN HJELPE DEG!

Er du i karantene eller i risikogruppa? Manglar du ein pårørande eller nokon i nærleiken som kan hjelpe deg ? Vi er mange som vil hjelpe. Både lokale butikkar og frivilligsentralane i Stad har tilbod om matvarebestilling og levering. Oversikt over desse med kontakt info finn du bak den grønne boksen :) Lengre ned på sida finn du også informasjon om blant anna telefonvenn om du treng nokon å snakk med.

Råd for gjeldande smittesituasjon pr 10. mars 2021

For å bidra til å få kontroll på utbrotet kan kvar enkelt innbyggjar sin innsats vere viktig den næraste tida framover: • Vi ber alle om å vere nøye med å halde god avstand til andre i kvardagen, ha god handhygiene og ha svært lav terskel for å teste seg og halde seg heime ved teikn til sjukdom. • Vi ber alle ha så få nære kontaktar som mogeleg i kvardagen og unngå å samlast i grupper utanom eigen husstand eller kohort i barnehage/skule. • Vi oppmodar lag og organisasjonar i Stad om å utsetje/avlyse arrangement, treningar og andre fritidsaktivitetar der ein samlar folk i gruppe. Sjå heile nyheitsbrevet under lengre ned på sida under Nyheter og les siste oppdateringane om sitiuasjonen www.stad.kommune.no

Frivilligsentralane i Stad kommune

Kven jobbar i Selje og Eid frivilligsentral, kva jobbar vi med, korleis kan du få nytte av oss.

Kan du bidra? Treng du hjelp?

Her kan du varsle Frivilligsentralen om du kan bidra som frivillig eller treng hjelp. Når du har sendt inn info, tar vi kontakt så snart vi kan.

Aktivitetar

Har du lyst å vere frivillig i BUA Selje?

Les mer

Treng du hjelp til handling og levering av matvarer? Sit du i karantene eller er i risikogruppe? Manglar du ein pårørande eller nokon i nærleiken som kan hjelpe deg? Då kan du nytte deg av dette tilbodet. - Her finn du oversikt over bestilling og leveringstenestene til både lokale butikkar og frivilligsentralen i samarbeid med frivillige.

Les mer

Sit du i karantene eller er du i risikogruppa. Treng du hjelp til mindre praktiske gjeremål utanfor heimen. Då kan du kontakte Frivilligsentralen på nett eller på tlf. 95869223, så skal vi prøve å hjelpe. Selje Frivilligsentral treng også fleire frivillige til å hjelpe til med slike småoppdrag. Bur du i ytre deler av Stad kommune (Flatraket, Selje og Stadlandet) så ta kontakt.

Les mer

Selje frivilligsentral er medlem i Sjakk og samfunn. Spel sjakk her hos oss eller online

Les mer

Aktiviteten TelefonVenn er for alle som treng ein å snakke med eller vil gi ein annan ein god samtale på telefon. Tilltaket har som mål å motverke einsemd og skape tryggleik i nærmiljøet.

Les mer

Har du litt ledig tid og vil bruke den til å gjere ein innsats for og i lokalsamfunnet? Har ditt lag/ organisasjon, di avdeling behov for hjelp til konkrete oppgåver? Det kan vere rydding av strand, park, stirydding og mekring, malejobb m.m

Les mer

Frivilligsentralen har oversikt over lokale lag og organisasjonar i Stad kommune. Ta kontakt so kan vi snakkast om kva som kan passe for deg,

Les mer

Vi ventar framleis på å få opne opp att for sosiale møteplassar

Alle aktivitetar på Selje Frivilligsentrat innstilt inn til vidare. Årsaka er dei nye koronatiltaka som kom 4. januar. . På grunn av nedstenginga av aktivitetar kan det vere at kontoret også er stengt, men i kontortida er vi alltid tilgjengelege på telefon, melding eller epost, så berre ta kontakt! Når vi kan opne opp har vi eit spennande Frisklivprogram som tema på meistringskafeeane :) Ta vare på deg sjølv og andre <3

Bli frivillig

Vil du engasjere deg i frivillig arbeid, men ikkje veit heilt korleis eller kva du kan bidra med? Eller kanskje du har ein kjempe ide om noko som skulle vore starta opp /eit tilbod som du meinar manglar/ trengst i lokalsamfunnet vårt? Då vil vi gjerne høyre frå deg. Frivilligsentralen har oversikt over lokale lag og organisasjoner og over behov, oppdrag og aktiviteter ein kan bidra i. Vi er og veldig gjerne med å samarbeide, gi starthjelp, tips og råd. Ta kontakt so finn vi ut i felleskap kva du kan og vil vere med på :)

Om oss

Selje frivilligsentral finn du midt i Selje sentrum. I 1. etasje i kommunehuset. Vi har lokale saman med bibliotek, turistinformasjon og innbyggjartorget i ytre del av Stad kommune. Her finn du også pilgrimstove og Sakta Sunniva utstilling. Hos oss har du også muligheit å bruke publikumspc, låne møterom med diverse digitale muligheiter. Møterommet kan bookast også til møter som er på ettermiddag/kveldstid. Kom innom eller ta kontakt på Tlf. og/eller epost.

Frivilligsentral i ytre Stad kommune

Frivilligheita og dugnadsånda i kommune vår er kjent for å vere stor!! Hadde det ikkje vore for alle lokale lag og organisasjonar, bygdelag og andre frivillige eldsjeler hadde ein ikkje hatt levande bygder, trivsel og utvikling! Takket vere frivilligheita har vi idrettsanlegg for organisert og egen organisert idrett og aktivitet, tilrettelagt uteområde for aktivitet og leik på skuleområda, vedlikehald og aktivitet i kultur/forsamlingshus rundt om i kommunen, ulike møtestadar/klubbar/arrangement for ungdom og andre, Korps, drill og kor og andre fritids/ aktivitets tilbod for både unge og eldre, merka og rydda stiar og turløyper, besøksvenner, telefonvener osv. Frivilligheita gjer og har gjort ein ufatteleg viktig jobb og er ein stor verdi for samfunnet vårt. Og behovet for denne innsatsen vil i alle fall ikkje bli mindre i tida framover. No er det etablert ein frivilligsentral i ytre del av Stad kommune. Som Eid frivilligsentral skal også Selje frivilligsentral vere ein møteplass for alle, og ein ressurs for/av frivilligheit i lokalmiljøet. Ta gjerne kontakt og sei di meining om korleis vi kan vere ein ressurs for ditt lag/org. Ta og kontakt om du vil melde deg som frivillig og/eller melde inn behov. Eid og Selje frivilligsentral samarebeidar om ulike tiltak/aktivitetar, tilskotskurs, frivillig politisk plattform m.m Frivilligsentralen har også ei side på Facebook som du gjerne må gå inn å like:) @seljefrivilligsentral. Ein frivilligsentral engasjerer frivillige til å drive ulike aktivitetar som styrker kontakten mellom mennesker på tvers av generasjonar og kulturar. Frivilligsentralen formidlar kontakt mellom dei som ønskjer å bistå andre og dem som ønskjer å motta frivillig innsats. Velkomen skal du vere! Både med å ta kontakt på tlf og/eller mail og på besøk.

2021 © Selje Frivilligsentral