Velkommen til oss

Alle kan gjere ein forskjell! Når menneske møtast skjer det fantastiske ting. Å bidra for andre og lokalsamfunnet i gjennom frivillig innsats hevar livskvalitet og trivsel for alle.

Bli frivillig

Vi treng deg som frivillig og alle kan bidra med noko. Sei ifrå her om du vil vere frivillig, so tar vi kontakt og finn saman med deg noko du har lyst til å være med på.

Om oss

Selje Frivilligsentral skal halde til i 1. etasje på kommunehuset. Same inngang som turistinformasjonen. Snart flyttar biblioteket bort også. Det skal bli ein flott møteplass der alle er velkomne. Lokalet er under ombygging. Inntil vidare er Daglig leiar stort sett å treffe i 3. etasje på kommunehuset. Og på tlf og epost. Ta kontakt eller kom innom for ein prat om kva vi kan gjere for deg og kva du kan gjere for andre.

Aktiviteter

Sentralen har nyleg starta opp. Har du ein ide til kva aktivitetar vi skal ha i sentralen?

Tilskotkurs

Meld deg på til: «Treffpunkt» Frivillig i Stad. Bryggja Grendahus - tysdag 3. september frå kl. 17.30 - 21.00 Korleis søke spelemidlar og andre tilskot til ditt lag? Tysdag 3. september inviterer Stad kommune til samling for lag og organisasjonar som ønskjer oppdatert kunnskap om korleis søkje midlar til å byggje idretts- og nærmiljøanlegg, oppgradere leikeareal og modernisere kulturbygg/forsamlingslokale m.m. Vi stiller med knallgode innleiarar og mat, og håpar mange vil vere med oss denne tysdagskvelden. Stad kommune har som mål å rigge eit sterkt fellesskap mellom de som driv frivillig arbeid og gjer tunge dugnadsløft i heile Nordfjord. Gjennom å bli kjende og dele kunnskap kan vi lettare løfte oss i lag! Målgruppe: Tillitsvalde i idrettslag, friluftsorganisasjonar, frivillige organisasjonar som driv forsamlingshus/grendahus, FAU ved skular og andre interesserte. Arrangementet er ope for deltakarar frå heile Nordfjord. Kom å bli med oss på ein lærerik tysdagskveld. Fyll ut påmeldingskjema her : https://eid.frivilligsentral.no/nyhet?meld-deg-p%C3%A5-til-treffpunkt-frivillig-i-stad-bryggja-grendahus---tysdag-3-september-fr%C3%A5-kl-1730---2100&Id=31693&fbclid=IwAR12A4j5jx1PJ73JGizgtPGKGeQun1Bm2yq18sJIFg0udm99swmBWDZ0nNY

Selje kommune har fått frivilligsentral

Frivilligheita og dugnadsånda i kommune vår er kjent for å vere stor!! Hadde det ikkje vore for alle lokale lag og organisasjonar, bygdelag og andre frivillige eldsjeler hadde ein ikkje hatt levande bygder, trivsel og utvikling! Takket vere frivilligheita har vi idrettsanlegg for organisert og egen organisert idrett og aktivitet. Tilrettelagt uteområde for aktivitet og leik på skuleområda. Vedlikehald og aktivitet i kultur/forsamlingshus rundt om i kommunen. Ulike møtestadar/klubbar for ungdom og andre. Korps, drill og kor og andre fritids/ aktivitets tilbod for både unge og eldre. Merka og rydda stiar og turløyper. Ryddige sand strender, luka bedd på sjukeheim, osv. Frivilligheita gjer og har gjort ein ufatteleg viktig jobb og er ein stor verdi for samfunnet vårt. Og behovet for denne innsatsen vil i alle fall ikkje bli mindre i tida framover. No er det etablert ein Frivilligsentral i Selje kommune. Selje frivilligsentral skal vere ein møteplass for alle, og ein ressurs for/av frivilligheit i lokalmiljøet. Ta gjerne kontakt og sei di meining om korleis vi kan vere ein ressurs for ditt lag/org. Ta og kontakt om du vil melde deg som frivillig og/eller melde inn behov. Frivilligsentralen skal halde til i 1. etasje på kommunehuset. Ilag med bibliotek og turistinformasjonen. Lokalet er ikkje heilt klart endå. Inn til vidare er dagleg leiar å treffe i 3. etasje på kommunehuset. Og på e-post og tlf. Frivilligsentralen har også ei side på Facebook som du gjerne må gå inn å like:) Det er sett saman eit interimstyret. Styreleiar: Arne Helge Seljen, nestleiar Unni Eltvik Hovden, Dagleg leiar Maria Helgesen, Jan Vidar Smenes, Gunn Sande, Oddrun Hjelle, Åge Staarheim og Eli Eide Årevik. Styret har laga retningslinjer som skal vedtakast av kommunestyret no i haust. Etter kvart vil ein få eit felles styre og retningslinjer for Stad kommune med avdeling både i Selje og på Eid. Frivilligsentralen er og skal vere ein møteplass for alle. Og ein har tankar om å skape fleire møtestadar og treff i tida som kjem. Velkomen skal du vere! Både med å ta kontakt på tlf og/eller mail og på besøk.

2019 © Selje Frivilligsentral