Tv Aksjonen - CARE

20. oktober er det TV-aksjonen for Care Norge. Selje sin kommunekomité består av Gerd Endal i Selje sanitetsforeining, Magnhild Sjåstad Kongsvoll og Hildegunn Hagen i Kjærringa husflidlag. Frå Selje kommune er Jan Vidar Smenes og Stein Robert Osdal representert. No starter vi planlegginga og det største arbeidet er å skaffe nok bøsseberarar. Ynskjer du å hjelpe til, meld deg som bøsseberar på https://blimed.no/boessebaerer/ eller ring Selje kommune på 57858500.
2019 © Selje Frivilligsentral